Staňte sa súčasťou nášho príbehu

Momentálne nemáme žiadnu voľnú pozíciu, ale život sa rýchlo mení. 

Ak hľadáte prácu teraz alebo v blízkej budúcnosti a nebojíte sa ťažkostí, 
ktoré práca v poľnohospodárstve prináša, pošlite nám e-mailom
alebo obyčajnou poštou svoj profesijný životopis. Spolu s ním pošlite aj žiadosť o prijatie do zamestnania, v ktorej uvediete vašu predstavu o tom,
čo by ste chceli u nás robiť. V prípade, že vás môže odporučiť niektorý z našich zamestnancov, uveďte jeho meno.

PD Lovčica-Trubín

Lovčica-Trubín
966 23

info@pdlovcicatrubin.sk