O nás

Ako mnoho družstiev, aj naše vzniklo v čase kolektivizácie poľnohospodárstva v roku 1957. V tom čase vlastne vznikli dve družstvá - jedno v Lovčici a druhé v Trubíne. Neskôr, v roku 1974 boli obe spojené. V 90-tych rokoch prešlo transformáciou na trhové hospodárstvo a v tejto forme pokračuje dodnes.

Venujeme sa poľnohospodárskej prvovýrobe a vlastné plodiny využívame na prípravu kvalitných krmív pre vlastnú potrebu v živočíšnej výrobe ale aj na výrobu normovaných krmív pre chovateľov z nášho okolia.

Mlieko z vlastnej produkcie spracovávame vo vlastnej mliekarni do pestrej palety chutných výrobkov.