Spoločnosť

Uvedomujeme si, že náš svet je prepojený. Ako my patríme do vášho každodenného života, tak aj vy ste našou súčasťou. Chceme, aby naša spoločná budúcnosť bola lepšia, preto sa snažíme v rámci našich skromných možností pomáhať.

Školy a Dominik n.o.

Vieme, že naši najmenší potrebujú a naši najskúsenejší si zaslúžia našu pomoc. 

Preto dlhodobo podporujeme školy a škôlky v Lovčici-Trubíne a Žiari nad Hronom prostredníctvom zvýhodnených cien našich produktov alebo príležitostných darov. 

Taktiež podporujeme domov sociálnych služieb Dominik n. o. vo Veľkej Lehote.

Veríme, že ak jedného dňa budeme potrebovať pomoc my sami, nezatvoria oči a tiež nám podajú pomocnú ruku.

Životné prostredie

Záleží nám na mieste, kde žijeme a na strave, ktorú jeme.  Preto pestujeme naše plodiny ekologicky a pokiaľ to nie je naozaj nevyhnutné, chemickú ochranu nepoužívame. 

Naše mliečne dobroty vyrábame podľa tradičných postupov, tak ako ich poznali generácie pred nami. Nepoužívame sušené mlieko, nepridávame do nich žiadne škroby, stabilizátory, emulgátory ani konzervačné látky. V nepatrnom množstve ich môže obsahovať len ochucujúca zložka ovocných jogurtov a nápojov najmä z dôvodu potravinovej bezpečnosti. Množstvo je však zanedbateľné. Ak by ste sa im predsa len chceli 100% vyhnúť, kúpte si biely jogurt alebo nápoj a použite vlastný domáci džem alebo med.  

Naše výrobky sú balené do recyklovatelných obalov. Správne odovzdajte obaly do triedeného odpadu a dáte im druhú šancu na opätovné použitie. 

Podstatnú časť našej produkcie sa snažíme predať lokálne, aby sme minimalizovali uhlíkovú stopu a šetrili našu planétu aj týmto spôsobom. 

Záhumienky

Mnoho našich členov družstva, priateľov, súčasných aj bývalých zamestnancov s obľubou hospodári na vlastnom políčku a pestuje niečo zdravé pre seba. Pre záujemcov o záhumienku preto každoročne pripravujeme miesto, kde si môžu dopestovať chutné a zdravé plodiny na vlastný stôl.

Sprostredkujeme kúpu sadbových zemiakov.